restproducten logo

Altijd iemand op de wereld die het gebruiken kan!

1e kritische grondstof niet meer beschikbaar na: 

De Circulaire APK (algemene periodieke keuring)

Is uw bedrijf al Circulaire klaar ?
Vraag de Circulaire APK aan via het contact formulier.

Waarom deze circulaire algemene periodieke keuring:
De verwachting is dat een aantal kritische grondstoffen al in 2020 dreigen op te raken, of zeer moeilijk te delven zijn. Daarbij komt dat maar een zeer beperkt aantal landen toegang heeft tot deze kritische grondstoffen. Zij zullen in de toekomst beslissen over de levering en de prijs van deze grondstoffen.

Binnen deze 12 jaar zullen er alternatieven bedacht moeten worden als vervangers voor deze kritische grondstoffen om een complete afhankelijkheid van deze grondstoffen te voorkomen. Processen zullen aangepast moeten worden om grondstofverbruik te veranderen naar grondstofgebruik. De huidige situatie veroorzaakt potentiële risico's voor de toekomstige businessmodellen.

Deze Circulaire algemene periodiek keuring bekijkt dus de risico's en de aanwezigheid van huidige of toekomstige noodzakelijke maatregelen om risico's tot een minimum te beperken.

Het resultaat van deze periodiek keuring vergroot de bewustwording binnen het bedrijf of organisatie en laat zien waar mogelijke risico's zitten of nog verbeteringen te behalen zijn.

De keuringspunten worden jaarlijks aangescherpt aan de hand van de dan aanwezige kennis, doelstellingen of wetgeving.

De Circulaire APK checklijst bestaat uit standaard punten, aangevuld met bedrijfstak specifieke punten. 

De score:
- Is de score minder dan 50%, dan zal er geen APK certificaat worden overhandigd,
- Her-controle mogelijk binnen de twee maanden indien er een score is behaald van 51 % tot 85%, 
- 86% of meer geeft recht op het Circulaire APK certificaat.

Voorbeeld APK controlepunten:
Hieronder staan een aantal van de meer dan 25 controlepunten.

- Zichtbare afvalscheiding,
- Aanwezigheid van gedetailleerde en actuele afvalkosten overzichten,
- Aanwezigheid van een kritische grondstof analyse (eigen of ingekochte producten of grondstoffen),
- Aanwezigheid van kritische grondstoffen alternatieven actieplan,
- Aanwezigheid van product levensduur analyse,
- Aanwezigheid van product repareerbaarheid analyse,
- Aanwezigheid van actuele product verspilling analyse (aantalen en kosten),
- Zichtbare circulaire inspanningen.