restproducten logo

Altijd iemand op de wereld die het gebruiken kan!

1e kritische grondstof niet meer beschikbaar na: 

Circulaire doelstellingen en wetgeving

 • De ambitie van het kabinet is om samen met de maatschappelijke partners in 2030 een doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van onze primaire grondstoffen:
  - Minerale grondstoffen
  - Fossiel grondstoffen
  - Metalen

  Het belangrijkste vraagstuk voor de toekomst is de explosieve stijging van de vraag naar grondstoffen gedurende de afgelopen eeuw.  De wereldbevolking is 34 keer meer materialen gaan gebruiken, 27 keer meer mineralen, 12 keer meer fossiele brandstoffen en 3,6 keer meer biomassa gaan gebruiken. Het gevolg is dat in de laatste vier decennia de hoeveelheid grondstoffen die de mens aan de aarde onttrekt is verdrievoudigd.

  De vraag naar grondstoffen zal niet stoppen maar alleen maar verder toenemen als gevolg van de mondiale bevolkingsgroei (van ruim 7 naar 9 à 10 miljard wereldburgers in 2050).
  Daarbij hebben wij op dit moment ook te maken met een wereldwijd snel groeiende middenklasse, die steeds meer grondstoffen nodig zullen gaan hebben.

  Waarom is de 2030 doelstelling zo belangrijk?
  Met de huidige processen verbruiken wij grondstoffen in plaats van deze te gebruiken.
  Nederland en Europa zijn in hoge mate grondstofafhankelijk van andere landen want Nederland haalt 68 procent van zijn grondstoffen uit het buitenland. Een aantal grondstoffen zijn schaars. Dit zijn de kritieke materialen of grondstoffen. Van de 54 kritieke materialen moet 90 procent worden geïmporteerd uit vooral China.

  De landen die toegang hebben tot deze materialen / grondstoffen zullen in de toekomst de prijs en het aanbod bepalen.
  - Grondstofprijzen gaan sterk stijgen,
  - Constante aanbod is niet meer gegarandeerd,
  - Gevolgen voor het business model kunnen groot zijn.

  Daarom is het belangrijk niet te wachten en nu te starten met het veranderen van onze huidige werkwijze.

  1) Vervangers zoeken of ontwikkelen  voor de huidige kritische grondstoffen,
  2) Herkenbaar maken van alle type grondstoffen in de huidige en toekomstige producten,
  3) Levensduur verlenging van de huidige en toekomstige producten,
  4) Herstelbaarheid vergroten van de huidige en toekomstige producten,
  5) Aanbieden van betaalbare vervangingsonderdelen,
  6) Inkopen van Circulaire producten en grondstoffen,
  7) Voorkomen of verminderen van Energie, product en grondstof verspilling,
  8) Beschikbaar stellen van productinformatie om recycling optimaal mogelijk te maken,
  9) Beschikbaar stellen van de optimale recyclingmethode en locaties,
  10) Belonen van goed gedrag

  Internet links:

 • Programma Nederland Circulair in 2050

 • Circulaire Economie Rijksoverheid

 • SER raport Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen

 • Europese commissie Actieplan voor de Circulaire economie

 • Regeerakkoord Nederland wordt duurzaamRijksoverheid stimuleert duurzame energie

 • LAP 3 Rijkswaterstaat

 • Regeerakkoord 2017 - 2021

 • Verwachtingen energieprijzen 2018

 • Energie vergelijk module