restproducten logo

Altijd iemand op de wereld die het gebruiken kan!

1e kritische grondstof niet meer beschikbaar na: 

Restproducten.nl

Restproducten is een product van Astonished Solution.
Specialist in duurzaamheidsprojecten en het opsporen van verspillingen

De Circulaire Economie start hier
Herkent U dit ook? Soms gooien wij iets weg, waarvan wij het gevoel hebben dat dit toch nog wel ergens, of door iemand gebruikt kan worden. Dit klopt!

Het is alleen erg lastig om iemand te vinden die juist dit product, reststoffen of restmateriaal gebruiken kan. Vaak weten wij het ook niet dat iemand anders dit gebruiken kan.

De beoordeling of iets wordt weggegooid, (en dus op dat moment afval gaat worden), gebeurt met de kennis van deze persoon of personen. En daar ontstaat afval. Wij (www.restproducten.nl) ondersteunen de kreet, afval bestaat niet. Hergebruikt is altijd mogelijk, maar nog te vaak maatwerk.

Afval bestaat niet

Ook, papier, plastik, glas, en metaal was vroeger afval. Nu niet meer. Maar er kan veel meer her-gebruikt worden. Voorbeelden zijn er al, zoals frituurvet, banden, oude kleding, zelfs de resten hiervan worden gebruikt om papiergeld van te maken.Op het moment dat het in de afvalbak of container ligt, is het namelijk afval. Juist hier moet, en kunnen wij iets anders doen, namelijk aanbieden aan de rest van Nederland of de wereld. Want onze producten en grondstoffen raken snel op, dus zullen wij er zuinig op moeten zijn en er elke keer goed over nadenken of iets wel afval is.

Dit kan door bedrijven bekend te maken met de mogelijkheden van de site. De huidige websites om iets te verkopen, zijn gespecialiseerd in gebruiksvoorwerpen, maar niet in producten of grondstoffen. Het scheiden van afval, of het op zoek gaan naar een nieuwe gebruiker moet gedaan worden door de bedrijven zelf.

Weggooien kost geld

Waarom zouden bedrijven actief op zoek gaan naar een nieuwe gebruiker? Het antwoord is heel simpel GELD!!

Weggooien kost gewoon veel geld, (3 kub kost minimaal 150 euro) en misschien brengt het nog wat op! Dus bespaar in afval kosten, en ga er aan verdienen ( trash is cash).

Met deze site kunnen de bedrijven zelf meer actief worden, en geld besparen of verdienen. Huur nu een Astonished Solutions coach in. Zij doen een scan, en plaatsen na overleg een foto met omschrijving op onze eigen site van alles wat er zoal wordt weggegooid. De restproducten en grondstoffen worden zo voor iedereen zichtbaar. Daar zit de grote kracht van deze site. Eenmaal geplaatst, is het wachten tot er een gebruiker contact gaat opnemen. Daarna kunnen de partijen onderling afspraken maken over:

 • Juiste producten
 • Aantal
 • Ophalen, versturen
 • Gratis of prijs

De producten blijven minimaal 6 maanden op de site staan, maar in overleg met de coach kan dit ook langer. De producten worden niet na 4 of 6 weken verwijderd. Deze producten hebben gewoon meer tijd nodig om een nieuwe eigenaar te vinden. Naast grondstoffen, worden er ook nog te vaak producten weggegooid die overcompleet zijn, of niet helemaal voldoen aan de gestelde eisen. Ook zien wij dit bij een opruimactie. Ook deze kunnen op de site gezet worden.

Maar Restproducten doet meer:

Begeleiding via het bedrijf Astonished Solutions (www.astonished-solutions.nl):

 • Het is mogelijk om een medewerker van het bedrijf Astonished Solutions U bedrijf te laten scannen,
 • Zij zijn gespecialiseerd in het voorkomen, verminderen en het hergebruik van afval, restproducten, en rest grondstoffen,
 • Daarbij helpen zij bij het plaatsen van afval, restproducten, en restgrondstoffen op verschillende website's
 • Indien gewenst doet Astonished Solutions de onderhandeling tussen bedrijven.
 • Astonished Solutions geeft ook opleidingen voor een interne coach binnen U bedrijf,

Visie, beleid en doelstellingen

 • Welke beleid en doelstellingen heeft U?
 • Vraag ondersteuning bij het opstellen van echte haalbare doelstellingen.