restproducten logo

Altijd iemand op de wereld die het gebruiken kan!

1e kritische grondstof niet meer beschikbaar na: 

Schoolprojecten

 Inleiding

 Duurzaamheid, er gaat geen dag voorbij of je leest er wel iets over.

Duurzaam is een strategie of productiemethode die de natuurlijke hulpbronnen of grondstoffen niet uitputten. In de praktijk zien wij dat het inzamelen en hergebruik van deze producten nog niet echt goed gaat. Hierdoor worden producten en grondstoffen onnodig vernietigd. Duurzaamheid gaat verder dan alleen het scheiden van afval, installeren van zonnepanelen of het inkopen van groene stroom. Duurzaam denken en doen zorgt er voor dat wij ook in de toekomst nog voldoende grondstoffen ter beschikking hebben. 

Een elektrisch apparaat uit de jaren ’70 doet het vaak nog perfect, terwijl eentje van 5 jaar geleden vaak al z’n beste tijd gehad heeft. Maar zelfs als ons apparaat niet kapot is kopen we toch graag het laatste model. De grondstoffen gaan er zo in een snel tempo doorheen, maar worden ook nog eens slordig gebruikt.

Het kabinet en de europese unie zetten volop in op het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de circulair economie. In een circulaire economie wordt een economisch en industrieel systeem gevormd waarin geen grondstofvoorraden worden uitgeput, maar volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Met een rijksbreed programma wil het een circulaire economie ontwikkelen wat in 2050 volledig moet functioneren. Daarvoor moeten bedrijven in 2030 minimaal 50% minder metalen, minerale en fossiele grondstoffen gebruiken. De generatie die nu nog in de schoolbanken zit zal dit moeten uitvoeren en realiseren. Lees:Rijksbreed programma Circulaire economie

De huidige generatie is gewend om zonder de circulaire economie door het leven te gaan, gewoon omdat er geen noodzaak was om producten en grondstoffen te hergebruiken.
Nu het gebruik van de grondstoffen sterk toeneemt en er een schaarste ontstaat, is het dus van belang om te gaan kijken wat we nu echt nodig hebben,  waar wij kunnen besparen en wat we tijdens ons dagelijks leven verspillen. Er valt namelijk veel te verbeteren op het gebied van product- , grondstof- , energie- en water gebruik.

Er zullen altijd verspillingen zijn, maar we kunnen ons wel inzetten om het zo maximaal mogelijk te beperken. Het opsporen en aanpakken van de verspillingen is niet eenvoudig, omdat er gezocht moet worden naar de soorten verspillingen en de plekken waar ze voorkomen. Is voorkomen niet mogelijk, dan kunnen wij het wel nog hergebruiken.

Astonished Solutions heeft daarom een schoolproject samengesteld om scholieren zelf kennis te laten maken met het onderwerp verspillingen. Het project bestaat voor een groot deel uit praktijk, om zo zelf aan de slag te kunnen gaan met het opsporen van verspillingen en hergebruik van producten en grondstoffen ( de circulaire economie in de praktijk). 

Invulling van het project

Het project bestaat uit een theorie gedeelte en een praktijk gedeelte.

Het theorie gedeelte is opgedeeld in twee fases. In de eerste theoretische fase maken de scholieren kennis met het onderwerp duurzaamheid. Het onderwerp bevat het proces van Cradle to Cradle tot aan de Circulaire economie. De onderwerpen die in de eerste fase behandeld zullen worden zijn:

-       Ontwerp van het product;

-       Verwerking van het product;

-       Gebruik van het product;

-       Hergebruik van het product;

-       Herstellen van het product;

-       Ontleden van het product naar grondstoffen.


Tijdens de tweede theoretische fase maken scholieren kennis met het onderwerp verspillingen. De onderwerpen die in deze fase behandel zullen worden zijn:

-       Definitie van verspilling;

-       Soorten verspillingen;

-       Verspillingen in het dagelijkse leven;

-       Waarom zien we verspillingen niet;

-       Voorkomen verspillingen (Cradle to Cradle);

-       Aanpakken verspillingen (Circulaire economie). 

Het praktijk gedeelte van het project bestaat uit het in groepsverband opsporen en aanpakken van verspillingen. Om scholieren te motiveren zich volledig in te zetten,  zal er een competitie element verbonden zijn aan het project. Scholieren kunnen punten verdienen met verschillende onderdelen binnen het project.

Het team met het hoogst aantal punten wint dan de Astonished Solutions award.

Hergebruik (de Circulaire economie)

Producten en grondstoffen worden elke dag massaal weggegooid omdat wij niet weten wie deze nog kan gebruiken. Het komt voor dat er producten worden weggegooid die iemand anders gewoon als product of grondstof inkoopt.  Om hergebruik mogelijk te maken zal het duidelijk moeten zijn of, en door wie deze producten en grondstoffen nog gebruikt kunnen worden. Dit is een van de moeilijkste stappen bij de uitvoering van de Circulaire economie.

Om vraag en aanbod eenvoudiger aan elkaar te koppelen, is er een website ontwikkeld. Deze site is voor dit schoolproject geheel gratis te gebruiken.

www.restproducten.nl 

 

De scholen die zich aanmelden ontvangen een code. Met deze code kunnen zij producten en grondstoffen plaatsen op de site. Maar is er een product vraag, dan kan dit natuurlijk ook geplaatst worden.

Meer informatie over het gebruik van de site is te verkrijgen via info@restproducten.nl